84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

 

Informacja o zamkniętych przetargach:

1. Rozstrzygnięcie II przetargu - Przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i rozliczeniowej w zakresie termomodernizacji 17 budynków mieszkalnych 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu informuje, że w ramach prowadzonego postępowania przetargowego ofert ? Przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i rozliczeniowej w zakresie termomodernizacji 17 budynków mieszkalnych 2017 " ogłoszonego w dniu 28.06.2017 r. wybrana została oferta firmy PREDA Sp. z o. o. Sp. k. ,  45-839 Opole, ul. Technologiczna 2.