84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Akty prawne

 

Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo Statut oraz Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Łukasińskiego.

USTAWA

 

Ustawa - Prawo Spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych


 

STATUT


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

 


 

REGULAMINY

 

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Regulamin przyjmowania członków, ustalania praw do lokali i zmiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu

Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Załącznik nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia społecznego mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Zasady przetargu dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej własności w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Regulamin przeprowadzenia aukcji na wynajem lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Łukasińskiego w Zamościu

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Załącznik nr 4 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Załącznik nr 5 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi - rezygnacja.

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im Waleriana Łukasińskiego w Zamościu.

Regulamin przetargów i innych form udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

 

Zasady montażu klimatyzatorów w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego

Zasady montażu klimatyzatorów - kliknij tutaj