84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Organy Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Przewodniczący - Adam Kutyła
Z-ca Przewodniczącego - Marcin Jabłoński
Sekretarz - Maria Włoch

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący - Agata Gniot
Członek - Karol Garbula
Członek -Aleksander Złamaniec

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Ryszard Będkowski
Członek - Anna Siemkowicz
Członek -Małgorzata Krukowska

Komisja Społeczno-Samorządowa

Przewodnicząca - Janina Gąsiorowska
Członek - Małgorzata Wójcik
Członek -Leszek Wójtowicz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

Prezes Zarządu - Jerzy Nizioł
Z-ca Prezesa - Jerzy Kość
Członek Zarządu - Władysław Chomicki