84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

KOMUNIKAT - w sprawie zmiany sposób naliczenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych !

Z dniem 01.01.2021 roku istotnej zmianie ulega sposób naliczenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawą naliczenia opłaty będzie średniomiesięczne zużycie wody za okres 12 miesięcy 2020 r. Szczegóły dotyczące sposobu ustalenia opłat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Zamość- uchwała Rady Miasta Nr XXIV/385/2020.  W związku z powyższym ustalenie średniomiesięcznego zużycia wody w poszczególnych mieszkaniach możliwe będzie nie wcześniej niż 20 stycznia 2021 r.  Naliczenia opłat uwzględniające nowe zasady opłat za odpady komunalne dostarczone będą do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych pod koniec miesiąca stycznia. Również w tym okresie nastąpi aktualizacja danych w ramach dostępu internetowego do kartotek i kont indywidualnych.

Za utrudnienia przepraszamy - Zarząd Spółdzielni

 

KOMUNIKAT

o zmianie cen i stawek wody i ścieków dla miasta Zamość

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego informuje, że z dniem 05.10.2020 r. nastąpi kolejna zmiana cen na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

Administracja Spółdzielni informuje, że rozliczenie zużycia wody za II półrocze 2020 r. nastąpi na podstawie średniej ceny /dotychczasowa cena wody i ścieków 7,38 zł/m3 do 04.10.20 r. - nowa 7,71 zł/m3 od 05.10.20 r./.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją nr LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r. ogłoszoną w dniu 27.09.2019 r. orzeka:

- o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zamość,

- o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast Zamość, na okres 3 lat

Decyzja z 16.09.2019 r. - kliknij tutaj

Nowa taryfa obowiązuje od 5 października 2019r.

Link do strony z ogłoszeniem taryfy: Kliknij tutaj

 

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu informuje, że rozliczenie zużycia wody za II półrocze 2020 nastąpi na podstawie średniej ceny / dotychczasowa cena wody i ścieków:

7,38 zł /m3 do 04.10.2020 r. - nowa 7,71 zł / m3 od 05.10.2020 r.