84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Działalność społeczno - kulturalna 

 

Zawody Modeli Balonów

W dniu 17.03.2018r na Rynku Wielkim odbyły się XVII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze "O Puchar Prezydenta Miasta Zamość". Organizatorem zawodów była Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego oraz Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

W zawodach wzięły udział cztery zespoły reprezentujące kolejno:

 • Modelarnię przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego
 • Modelarnię przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego
 • Klub Modelarski L.O.K. w Biłgoraju
 • Drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archanioła

Podczas zawodów rozegrano jedną konkurencję, w której mierzono czas lotu modelu balonu od startu do zniknięcia z pola widzenia.

W klasyfikacji indywidualnej uplasowali się następująco:

I miejsce  - Moser Stanisław reprezentant Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Jana Zamoyskiego         

II miejsce - Mynarczuk Piotr ze Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Waleriana  Łukasińskiego          

III miejsce - Jakubowski Kacper Spółdzielni Mieszkaniowej  im. Waleriana Łukasińskiego

W klasyfikacji drużynowej :

I miejsce i puchar Prezydenta Miasta Zamość zdobyła drużyna modelarska ze Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

II miejsce  - Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego

III miejsce - Drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu.

Sędzia główny Zawodów - Krzysztof Korzeniowski

Kierownik zawodów - Andrzej Niezgoda

Zapraszamy do obejrzenia galerii Kliknij tutaj

 

Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo kalendarz imprez kulturalnych na 2018 rok: 

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w 2018 r.

 

Plany i zamierzenia działalności

społeczno-kulturalnej na 2018 r.

 

Działalność społeczno - kulturalna i oświatowa w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego jest prowadzona dla mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji, a także działalności społecznej i oświatowej.

Działalność realizowana jest poprzez: kształtowanie postaw twórczych, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie nawyków do aktywnego spędzenia czasu wolnego, udzielanie pomocy i wsparcia osobom w podeszłym wieku.

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej. Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć jest zawarty w kalendarzu imprez kulturalnych na 2018 r.

Działalność prowadzona jest w formie kół zainteresowań, klubów seniora, zajęć o profilu hobbystycznym itp.

W zakres bieżącej działalności społecznej i oświatowo- kulturalnej wchodzi:

 • organizowanie zajęć w stałych sekcjach zainteresowań,
 • organizowanie imprez plenerowych na terenie Spółdzielni
 • uczestniczenie w ogłoszonych konkursach, prowadzonych imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zawodach, turniejach, spotkaniach i akcjach.

Działalność społeczno-kulturalna w naszej Spółdzielni prowadzona jest w następujących placówkach:

I. Osiedle Planty

 • świetlica osiedlowa przy ul. Peowiaków 68 a, w której znajduje się:

- Filia Książnicy Zamojskiej

- Środowiskowe Ognisko TPD

 • klub seniora ,,Pogodna Jesień,, przy ul. Peowiaków 62
 • koło wędkarskie ,,Padwa,, przy ,ul. Peowiaków 62
 • modelarnia przy ul. Peowiaków 60,
 • klub AA ,,Wiarus,, przy ul. Peowiaków 66

II. Osiedle Orzeszkowej i Kilińskiego

 • świetlica osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28 w której znajduje się:
 • Środowiskowe Ognisko TPD
 • klub seniora ,,U Waleriana,,
 • Ponadto prowadzone są:
 • zajęcia taneczno-gimnastyczne
 • sekcja brydża sportowego
 • sekcja tenisa stołowego

III. Osiedle Reymonta

 • świetlica osiedlowa
 • siłownia kulturystyczna ,,Gryf ,,- świetlica osiedlowa  przy ul. Wiejska 17.

Oprócz działalności  świetlicowej organizowane są także imprezy plenerowe na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką.

Z roku na rok- rodzaj prowadzonej działalności ulega zmianom i wynika to z zainteresowań i oczekiwań mieszkańców, które staramy się dopasować

w zależności od przedziałów wiekowych i możliwości finansowych.

W ramach  prowadzonej działalności Spółdzielnia od lat współpracuje z Zarządem Środowiskowego Ogniska TPD, Zarządami Osiedli, Młodzieżowym Domem Kultury, Zamojskim Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz ze szkołami zlokalizowanymi na terenach Spółdzielni tj.: Szkołą Podstawową Nr 3, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Bursą Międzyszkolną nr 1.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy z ww. placówkami kulturalno - oświatowymi zamierzamy nadal tę współpracę kontynuować.

Taka współpraca umożliwia profesjonalne zorganizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Przykładem tego jest ,,Wspólne kolędowanie,,, które od sześciu lat organizujemy w miesiącu styczniu wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 3 i Zarządem Osiedla Orzeszkowej i Reymonta, Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubami Seniora ,,U Waleriana,, i ,,Pogodna Jesień,, działającymi przy Spółdzielni oraz Bursami Międzyszkolnymi Nr 4 i 2.

W okresie letnim w ramach współpracy z Zamojskim Domem Kulty będziemy organizować i realizować w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego spektakle dla mieszkańców.

W bieżącym roku nadal będziemy kontynuować imprezę pn. ,,Moje ulubione zwierzątko,, z udziałem dzieci i osób dorosłych. Impreza ta cieszy się dużym powodzeniem. Podczas spotkania dzieci mają okazję podzielić się z rówieśnikami na temat swoich zwierzątek.

W dalszym ciągu zamierzamy kontynuować działalność w ramach prowadzonych zajęć w pracowni modelarskiej, która skierowana jest dla dzieci i młodzieży. Na stałe do kalendarza imprez wpisały się Zawody balonowe ,,O Puchar Prezydenta Miasta Zamość,,. Z uwagi na to, że w 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi jubileusz 60-lecia z tej okazji zostaną wypuszczone kolorowe balony z logo Spółdzielni Mieszkaniowej. Zawody modeli latających ?Młodzi Modelarze ? Lotnicy na start? zamierzamy zorganizować w miesiącu czerwcu 2018 r. a w miesiącu listopadzie VI Okręgowe zawody modeli Halowych F1N.  

Sekcja Brydża Sportowego, Sekcja Tenisa Stołowego oraz Koło Wędkarskie ,,Padwa,, będą w dalszym ciągu działały pod patronatem Spółdzielni. 

Na zakończenie wakacji tradycyjnie już, w zamojski pejzaż wplótł się ?Piknik Rodzinny,,. Zainicjowany przed laty pomysł jest konsekwentnie realizowany

i cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców osiedli i miasta Zamość

Nadal będziemy kontynuować spotkania z cyklu ,,Ciekawy Człowiek,,, które z uwagi na różnorodność postaci zapraszanych cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców spółdzielni.

W 2018 r. z okazji jubileuszu 60-lecia Spółdzielni będą kontynuowane dwa konkursy ogłoszone w 2017 r.: fotograficzny i plastyczny. Regulaminy konkursów w załączeniu.

Analizując zapotrzebowania mieszkańców na przestrzeni lat, możemy zaobserwować, że wraz  z rozwojem różnych dziedzin życia społecznego zmieniają się też oczekiwania mieszkańców.

Biorąc pod uwagę fakt, że na naszych osiedlach stale przybywa osób starszych, chorych i samotnych  potrzebujących wsparcia, nasze działania skierowane są przede wszystkim do tej grupy wiekowej.

W świetlicy przy ul. Orzeszkowej 28 odbywają się zajęcia taneczno-gimnastyczne   skierowane do seniorów. W zajęciach uczestniczy grupa mieszkańców, która przez gimnastykę  poprawia swoją kondycję fizyczną.

Dzięki istnieniu klubów seniora dajemy seniorom możliwość realizacji swoich zainteresowań, a także możliwość kontaktu z rówieśnikami.

Należy tutaj wspomnieć, że Klub seniora ,,Pogodna Jesień,, działający przy Spółdzielni w listopadzie 2018 r. będzie obchodził jubileusz 40- lecia istnienia. W związku z tym, także planujemy uroczyście świętować ten jubileusz. Jest on ważny  zarówno dla seniorów jak i Spółdzielni, ponieważ jest to jeden z najstarszych klubów seniora działających na terenie miasta Zamość. W dalszym ciągu zamierzamy realizować pracę wolontariatu ,,Pomocna Dłoń,,, i stale ją poszerzać. Osób potrzebujących pomocy wolontariuszy z roku na rok przybywa. Działalność klubu wolontariatu to przede wszystkim pomoc osobom starszym, samotnym, ale nie tylko, ponieważ wolontariusze wspomagają również dzieci z osiedlowych świetlic TPD w odrabianiu lekcji. Ponadto wolontariusze z klubu ,,Pomocna dłoń,, biorą czynny udział w różnych akcjach społecznych tj. ,,Zbieranie zakrętek,,, które będą przeznaczone na protezę dla chorego dziecka, pomoc w organizacji ?Mikołajek? dla dzieci z osiedli spółdzielczych,,, wykonania kartek świątecznych dla podopiecznych, czy udział w ,,Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,,. Do zaplanowanych akcji na rzecz ludzi potrzebujących pomocy włączamy wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Zespołu Szkół Społecznych. Działaniami wolontariatu kieruje koordynator zatrudniony przez Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Nadal przy współudziale sponsorów w okresie Świąt Bożego Narodzenia będziemy kontynuować akcję pomocy mieszkańcom będących w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności społeczno-kulturalnej są opłaty wnoszone przez członków Spółdzielni. Od 01.05.2008 roku opłaty wynoszą 0,05 zł/m?p u.

Koszty działalności finansowane są także z:

 1. wpłat podmiotów gospodarczych i instytucji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach
 2. dobrowolnych wpłat na działalność społeczną, oświatową i kulturalną dokonywane przez instytucje, organizacje, osoby fizyczne
 3. wpływów z tytułu częściowo odpłatnych form działalności
 4. wpływów z tytułu odpłatnego udostępnienia świetlic

Planowane koszty działalności społeczno-kulturalnej na 2018 r. wynoszą 188108,81 zł.

Koszty związane z prowadzeniem działalności społeczno- kulturalnej i oświatowej uwzględniają:

 1. wynagrodzenie i narzuty od wynagrodzeń pracowników zajmujących się działalnością społeczno ? kulturalną
 2. wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia instruktorów prowadzących różne formy działalności
 3. kosztów eksploatacji pomieszczeń i lokali
 4. koszty związane z realizacją działalności programowej

 

Do pobrania Mały Informator Seniora - opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.