84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Działalność społeczno - kulturalna 

Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo kalendarz imprez kulturalnych na 2021 rok: 

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w 2021 r.

 

Plany i zamierzenia działalności społeczno - kulturalnej na 2021 rok
      Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu od początku swojego istnienia prowadzi działalność społeczno - kulturalną w oparciu o Statut Spółdzielni. Od dnia 30.11.2007 r. kontynuację prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej potwierdziło zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni. Wynikało to z zapisu realizacji Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Na początku każdego roku, wspólnie z przedstawicielami grup społecznych związanych ze Spółdzielnią, przygotowywany jest plan roczny. Celem prowadzonej działalności jest upowszechnianie kultury, kształtowanie postaw twórczych i prospołecznych. Corocznie staramy się rozwijać zainteresowania i zaspakajać potrzeby dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku, organizację czasu wolnego, udzielanie pomocy i wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszych zasobów.

Kalendarz imprez kulturalno - oświatowych, sportowo-rekreacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego planu.

Działalność prowadzona w obrębie Osiedla Planty:

 • Klub Seniora "Pogodna Jesień" przy ul. Peowiaków 62
 • Koło Wędkarskie PZW "Padwa" przy ul. Peowiaków 62
 • Modelarnia przy ul. Peowiaków 60
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wiarus" przy ul. Peowiaków 66
Świetlica Osiedlowa przy ul. Peowiaków 68A w której znajdują się:
 1. Filia Książnicy Zamojskiej
 2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Działalność prowadzona w obrębie Osiedla Orzeszkowej i Kilińskiego:  Świetlica Osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28 w której odbywają się:
 1. zajęcia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 2. spotkania Klubu Seniora "U Waleriana"
 3. spotkania Sekcji Brydża Sportowego
 4. zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 5. zajęcia gimnastyczne dla seniorów
Działalność prowadzona w obrębie Osiedla Reymonta:
 1. Świetlica Osiedlowa przy ul. Wiejskiej 17
 2. Filia Książnicy Zamojskiej przy ul. Wiejskiej 17

        Spółdzielnia współpracuje z wieloma podmiotami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą działalnością społeczno - kulturalną. Wspólnie z Zarządem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarządami Osiedli, Młodzieżowym Domem Kultury, Zamojskim Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Szkołą Podstawową Nr 3, Zespołem Szkół Nr 4, Bursą Międzyszkolną Nr 1, realizuje wiele form rozrywki i aktywności dla każdej grupy wiekowej mieszkańców zasobów Spółdzielni. Kontakty z innymi podmiotami dają możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów przynoszących korzyści wszystkim stronom.

        W 2021 roku utrzymane zostaną dotychczasowe formy kół zainteresowań, które cieszą się popularnością wśród mieszkańców. Ponadto nawiązana zostanie współpraca z lokalną fundacją "Wszystko Mogę" z którą chcemy realizować spotkania/warsztaty dla mieszkańców, mające na celu integrację lokalną, a także propagować ciekawe formy spędzania czasu wolnego.

         W bieżącym roku planujemy przygotować najmłodszym uczestnikom imprezy rozrywkowe takie jak bale przebierańców i mikołajki. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostanie spotkanie plenerowe podczas którego animatorzy zapewnią liczne gry i zabawy. Planujemy również odtworzyć działalność klubu sportowego, aby tereny rekreacyjne nad rzeką Łabuńką mogły być w pełni wykorzystane. Mieszkańców aktywnych fizycznie zaprosimy na rajd rowerowy. Z uwagi na zgłaszane potrzeby ze strony mieszkańców we współpracy z Policją chcemy zorganizować warsztaty samoobrony dla kobiet.

        Młodzież będzie miała okazję zagłębić się i zdobyć wiedzę z podstaw praw aerodynamiki podczas zajęć w modelarni. Młodzi modelarze nauczą się czytania rysunków technicznych, obróbki papieru, drewna, tworzyw sztucznych i metali. Korzystając ze zdobytej wiedzy zbudują modele szybowców, latawców i balonów na ogrzane powietrze. Modelarnia od lat współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Uczestnicy zajęć będą brali udział w zawodach specjalistycznych na terenie miasta oraz na wyjazdach i konkursach ogólnopolskich. Z inicjatywy Spółdzielni w roku 2021 wybudowany zostanie przez Miasto Zamość specjalistyczny tor modelarski do organizowania zawodów. Będzie to jeden z niewielu torów w Polsce.

       Pod patronatem Spółdzielni nadal działać będzie Sekcja Brydża Sportowego, Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wiarus" oraz Koło Wędkarskie PZW "Padwa" Zamość. Wędkarze, jak co roku, zorganizują zawody wędkarskie na różnych zbiornikach zlokalizowanych w okolicach Zamościa.

       Wzorem lat ubiegłych kontynuowane będą spotkania z cyklu "Ciekawy człowiek". Przy Spółdzielni działają dwa Kluby Seniora. Klub "U Waleriana" oraz Klub "Pogodna Jesień". Ideą działania Klubów jest aktywizacja i integracja seniorów zamieszkujących zasoby Spółdzielni. Seniorzy spotykać się będą przy kawie, muzyce i śpiewie oraz na imprezach okolicznościowych (tj. walentynki, dzień kobiet, andrzejki, sylwester itp.). W ramach funkcjonowania Klubów zorganizowane zostaną wycieczki oraz spotkania z innymi Klubami. W Klubach obchodzone będą rocznice i święta państwowe. Seniorzy wezmą też udział w konkursach recytatorskich i festiwalach pieśni seniorskiej.

       Osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnościami przed świętami Bożego Narodzenia Spółdzielnia corocznie przygotowuje akcję "Świąteczna Paczka". Dzięki sponsorom i środkom własnym najbardziej potrzebującym mieszkańcom zostaną przekazane najpotrzebniejsze artykuły spożywcze. Analizując bieżące potrzeby seniorów organizowane będą akcje pomocowe np. pomoc w podstawowych zakupach spożywczych.

      Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zamierzamy zorganizować Piknik Rodzinny. To impreza najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców osiedli. Piknik zostanie zorganizowany w ostatnią niedzielę sierpnia na terenach zielonych nad rzeką Łabuńką. Podczas pikniku wręczane będą nagrody w corocznym konkursie na "Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy". Cieszymy się, że co roku przybywa pięknie ukwieconych i zagospodarowanych balkonów i ogródków na naszych osiedlach.

      Ponadto zorganizowane zostaną tematyczne konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne i muzyczne dla wszystkich mieszkańców.

      Z powodu wprowadzonego w marcu 2020 roku stanu epidemicznego nie udało się przeprowadzić części planowanych na ubiegły rok działań. Mamy nadzieję, że w 2021 roku obostrzenia związane z ww. stanem zostaną złagodzone i będziemy mogli realizować wszystkie założone formy działalności społeczno - kulturalnej.


Opracował Dział Organizacji i Samorządu


 

Do pobrania Mały Informator Seniora - opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.